الواتور " Bucket Elevator "

به منظور انتقال مواد بصورت عمودی یا مایل از الواتور یا بالابر استفاده می شود. از این ماشین برای جابجایی انواع مواد سبک (غلات) و سنگین (مواد معدنی) استفاده می شود. سرعت الواتورهای عمودی با توجه به نوع ماده طراحی می شود به نحوی که در نقطه تخلیه با طی نمودن مسیر مناسب بار را تخلیه نمایند. طراحی ناحیه تخلیه و منحنی تخلیه از مهمترین مسائل طراحی الواتورها می باشد.

شرکت فردان ماشین با تکیه بر تجربه روز افزون، توانایی ارائه بهترین پیشنهاد برای طراحی و ساخت سیستم باکت الواتور را دارد.

قابلیت ها:

  1. خاموش شدن بصورت اتوماتیک در زمان انباشت مواد.

  2. جلوگیری از انحراف تسمه در حین عملیات انتقال

  3. مجهز به دریچه کنترل مواد

  4. مقاومت بالای بدنه در برابر کشش و فشار احتمالی