روتاری سیفتر sifter 

به منظور جداسازی ذرات نرم در ابتدای خط تولید از ماشینی به نام سیفتر یا الک استفاده می شود. مکانیسم این ماشین به گونه ای است که ذراتی که نیاز به آسیاب شدن ندارند را از مدار خارج نموده و آنها را مستقیم به سیلو های ذخیره آن نهاده هدایت می کند. این کار سبب شده تا نیروی مصرفی برق در آسیاب کمتر شود. برخی کارخانجات این ماشین را از مدار خارج می کنند.