سازه

در انتخاب یک سیستم مناسب علاوه بر نگرش سازه ای و اتصالات مناسب جهت انتقال بار به قابل اجرا بودن آن نیز باید توجه کرد. انواع سیستمهای اتصال پرچ، پیچ، جوش و اتصالات خاص – زمانی مناسب می باشد که از مطابقت آن با عملکرد سازه ای، تکنولوژی اتصال و اقتصاد آن اطمینان حاصل شود. شرکت فردان ماشین با تکیه به دانش متخصصین سازه خدمات ذیل را ارائه می دهد.

  1. انجام كليه خدمات طراحي، ساخت و مهندسي سازه 

  2. شات بلاست اوليه و نهايي 

  3. ساخت نرده‌ها و نردبان هاي فلزي 

  4. ساخت كامل انواع اسكلت فلزي سنگين

  5. ساخت انواع تجهيزات مكانيكي و فرآيندي 

  6. ساخت انواع قطعات خاص فلزي 

  7. مونتاژ كامل قطعات فلزي