فن سانتریفیوژ

این دستگاه با طراحی پره های بکوارد (مکنده) توانایی عبور دادن هوای محیط از میان خوراک پلت شده در محفظه کولر را دارا است، این عمل باعث خشک و خنک نمودن مواد خروجی از دستگاه پلت پرس می شود. همچنین از این خاصیت مکشی به منظور تخلیه هوای موجود در آسیاب ها نیز استفاده می گردد. ایجاد سیستم مکشی هوا در آسیاب راهکار اصلی در جلوگیری از اختلال کار در این ماشین به شمار می رود.

قابلیت ها:

  1. دارای قدرت 1/1 کیلووات تا 355 کیلووات

  2. قابلیت دبی از 1500 تا 35000 متر مکعب بر ساعت در افت فشار 2500 پاسکال

  3. دارای پروانه تیپ بکوارد از قطر 15 الی 150 سانتی متر

  4. بالانس استاتیک و دینامیک

  5. دارای شاسی دوبل و لرزه گیر