پروژه بهپاک بهشهر - دو خط موازی 18 تن در ساعت

پروژه امید پرند گلستان - خط تولید 15 تن در ساعت

پروژه مزرعه نمونه گرگان - خط تولید 15 تن در ساعت

پروژه اتحادیه مرغداران سمنان - خط 10 تن در ساعت

پروژه دانه چین اراک - خط مکمل 5 الی 7 تن در ساعت

پروژه هلیا دانه  - خط 15 تن در ساعت 

پروژه غرب دانه بوکان - خط 15 تن در ساعت 

پروژه عشایری گرمسار ( آرادان ) - خط 7 تن الحاقی

پروژه تعاونی دامداران مهریز - خط 10 تن در ساعت

پروژه شیر و گوشت زاگرس - خط 7 تن مش + خط مکمل

پروژه فجر اصفهان - خط 7 تن مش

پروژه ماهیدشت کنگاور - خط 7 تن مش

پروژه نگین فام - خط 7 تن مش 

پروژه مهدشت ساری - خط 7 تن مش 

پروژه مرغ ماهان 

پروژه آستان قدس

پروژه خرم دره - خط 7 تن

و ...